Sunday, March 18, 2018

שרשי מנהג אשכנז - חלק חמישי


אנו שמחים בבשורה הטובה שקיבלנו בסוף השבוע שעבר, שהספר "שרשי מנהג אשכנז - חלק חמישי" הגיע לחנויות.
(ההפצה ע"י יפה נוף - פלדהיים
, ניתן להשיג גם במכון מורשת אשכנז בבני ברק, ואצל הרב משה המבורגר ברמות- ירושלים).

הספר מופיע בכריכה חדשה ומהודרת, 917 עמודים, 


No comments:

Post a Comment